Biografi

Astrid Gillenius skulpterar i lera, gjuter i brons och glas och hugger i sten. Hon har studerat skulptur och teckning vid The Florence Academy of Art och konst och bildvetenskap vid Göteborgs Universitet. Astrid arbetade efter studierna som assistent i Italien och i New York för konstnären Carole Feuerman, som är bosatt och verksam i NYC. Förutom egna projekt och beställningar har Astrid jobbat på uppdrag för olika konstnärer samt för bronsgjuteriet "Art´ù" nära Florens. Astrid är verksam i Göteborg, KKV i Bohuslän och i Italien.

Människan står i centrum då jag skapar mina verk. Jag funderar kring hur vi påverkas av och hur vi påverkar vår omgivning. En kultur, ett samhälle, en familj, vad är det som styr oss och ger oss vår identitet? I flera av mina verk skildrar jag våra egna känslor i relation till hur andra ser oss. I andra verk visar jag på människan och naturens samspel. Hur vi lever våra liv och hur vi spelar eller lever i våra roller är en outtömlig källa till inspiration för mig. I mina verk  försöker jag gestalta våra känslor och våra rädslor, det som förenar och det som separerar oss från varandra. Allt det som gör att vi är människor, så olika men ändå så lika.