Skulpturer

Jag tror på konstens kraft att lösa problem och konflikter med hjälp av humor, lekfullhet och improvisation. Konsten har en unik roll med sin förmåga att kommunicera utan det skrivna eller talade ordet. I mina utomhusverk kan betraktaren ofta interagera med skulpturen och det kan fungera både som en plats för möten mellan verket och betraktaren men också mellan människor. 

  • +46 (0)702 31 61 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell your friends!